Bronşektazi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bronşektazi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

22 Mart 2019 11:53

Bronşektazi , bronşların, duvarlarındaki kas ve elastik kısımlarının yıkımı sonucu, kalıcı ve anormal genişlemesidir.


Bronşektazide, genişleyen 2.-6. dalanmalar arasında kalan, 2mm'den kalın proksimal bronşlardır. 


Bronşektazi Tipleri


Silendirik Bronşektazi

 1. Bronş düzgün sınırlıdır, duvarları kalınlaşmış ve çapı artmıştır.
 2. Distale gittikçe bronşial incelme görülmez ve genişleme devam eder.
 3. Radyolojik olarak tren yolu ve taşlı yüzük görünümü vardır.

Variköz Bronşektazi


 1. Bronşlar genişlemiş ve düzensizdir.
 2. Variköz damarları andırır şekildedir, yer yer genişleme ve daralmalar vardır. Havayollarında keseleşme dikkati çeker.

Sakküler (Kistik) Bronşektazi


 1. En ağır şeklidir.
 2. Bronşlar ileri derecede genişlemiştir, hava ve sıvı seviyeleri içeren kistler şeklindedir.

Patoloji

 1. Bronşlar 4 katına kadar genişleyebilir.
 2. Müsküler, kıkırdak ve elastik yapılarda hasar sonucu dilatasyonlar ve yapısal bozukluklar ortaya çıkar.
 3. Bronş duvar ve çevresinde fibrosis gelişir.
 4. %30 hastada her iki akciğerde tutulum olur.
 5. En sık alt loblar, özellikle sol alt lob etkilenir.
 6. Bronş arterleri de 3 katına kadar genişleyebilir ve bronkopulmoner anastomozlar oluşur. Hemoptiziler (kanama) buradan olur

Islak form bronşektazi: 

Öksürük ve pürülan balgam ile seyreden, alt loblara yerleşen form.


Kuru form bronşektazi: 

Öksürük nadiren olup bazen prodüktif özellik gösteren, üst loblarda yerleşen form.


Bronşektazi Nedenleri

 1. İnfeksiyonlar

  -Bakteriler

  -Virüsler

  -Tüberküloz

  -Mantar


 1. Konjenital Hastalıklar

  -Primer silier diskinezi

  -Alfa 1 antitripsin eksikliği

  -Kistik fibrosis


 1. İmmun yetmezlikler

  -Primer

            *Hipogamaglobulinemi

            *Bruton hastalığı

            *Kompleman eksikliği

   -Sekonder

            *Kanser, kemoterapi ve transplantasyon sonrası tedaviler

            *HIV enfeksiyonu


 1. Havayolu obstruksuyonu

  -Dış bası (tümör, LAP)

  -Yabancı cisim

  -Endobronşial tümör

  -Mukoid plak


 1. Bağ dokusu hastalıkları

  -Marfan sendromu

  -Lupus Eritematosus

  -Sjögren sendromu


 1. Konjenital yapısal defektler

  -Trakeabronkomegali

  -Pulmoner sekestrasyon

  -Sarı tırnak sendromu


Belirtiler

 1. Öksürük
 2. Balgam
 3. Ateş
 4. Hemoptizi
 5. Göğüs ağrısı
 6. Nefes darlığı
 7. Gelişme geriliği(çocuklarda)
 8. Ağız kokusu


Tedavi


 1. Alevlenmelerin medikal tedavisi
 2. Her iki akciğeri tutan olgularda medikal tedavi
 3. Tek taraflı, lokalize hastalıkta cerrahi tedavi
 4. Komplikasyon gelişen olgularda (kanama) cerrahi tedavi ve bronşial arter embolizasyonu
 5. Postural drenaj vesolunum fizyoterapisi
89
Kanser Cerrahisi Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu
Doktorun Profilini Göster
Sağlık Hizmetleri

Alacağınız sağlık hizmeti konusunda bilgi sahibi olun!

Göster
Gezi & Seyahat

Gezi konusunda size rehberlik edecek blogları ve yöresel lezzetleri okuyun!

Göster
Haber & Blog

Güncel haberleri ve blog yazılarını okuyun!

Göster
Doktorlar

Size en uygun doktoru seçin!

Göster
Hastaneler

Size en uygun hastaneyi seçin!

Göster