Sağlık Turizminde Markalaşmak

Sağlık Turizminde Markalaşmak

24 Aralık 2018 08:40

Dünya üzerinde birçok endüstri ve onun dalları var ve hepsinin bilinirlik ve markalaşmak gibi de hedefleri… İşte reklam bu noktada artık dünyanın vazgeçilmezi, daha dürüst olmak gerekirse mecburiyeti olarak ortaya çıkıyor. Çok kuvvetli bir iletişim aracı olan reklam, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yolu ile satın almaya yönlendirmek ve firmanın karlılığını arttırmak gibi önemli rolleri üstleniyor.Türkiye’deki Reklam Sektörü Üzerine… 

Dünya elbette reklamın önemini kavramış durumda. Peki ya Türkiye?  


Reklam ve tanıtım aslında üretici ve diğer tüm alanlardaki firmalar için çok ciddi bir yatırımdır. Bu batı ülkelerinde ve Avrupa’da bu şekilde kabul görmüş ve böyle bir sistematiğe oturmuştur. Ama ülkemizde bir yatırım olarak görülmekten ziyade bir gider kalemi, firma için ciddi bir harcama olarak görülüyor maalesef. Böyle bir bakış açısı ile de reklamdan verim ve dönüş almak çok güçleşiyor. Ancak bu tip çalışmaları bir yatırım aracı olarak görüp tutarlı ve sürekli bir şekilde devam ettiren şirketlerin kazancı daha yüksek oluyor. Çünkü bu firmalar reklam sayesinde bir marka kimliği oluşturabiliyor, bir bilinirlik elde edebiliyor. Bu kazançlar da o firmaları markalaşmaya bilinçli bir şekilde itiyor.

Türkiye’deki yatırım oranlarına bakınca ise oranların çok düşük olduğunu görüyoruz.  Batı ekonomilerinde ve gelişmiş ülkelerin tümünde tanıtım oranları yüzde 2 civarında iken Türkiye’de bu rakam binde 4 oranına kadar geriliyor. Türkiye’de bu oranın artması demek aynı zamanda ekonominin de canlanması anlamını taşıyor çünkü elbette Reklamcılık sektörü ekonominin dışında değil. Genel ekonominin durumuna paralel bir şekilde ilerleyen bir sektör. Özellikle ekonomik bir dar boğaza girildiğinde ilk darbeyi reklam sektörü alıyor. Reklam sektörü sadece kendisinin ekonomik olarak yarattığı değerle değil, ekonomiye sağladığı itici güç ile Türkiye için çok önemlidir. Çünkü çalışmaları ile diğer sektörleri hareketlendirme potansiyeline sahiptir.

Örneğin Türkiye’de kişi başına düşen reklam harcaması 20 Euro civarında seyrederken diğer Avrupa ülkelerinde bu 244 Euro civarında seyrediyor. 2006 verilerinin ortaya koyduğu sonuçlara göre, 24'ü ulusal, 76'sı kablo, diğerleri bölgesel ve yerel olmak üzere 340 televizyon kanalı, 34 ulusal gazete ve düzenli tanıtım alan 250 dergi bulunmaktadır. 2006'da 14 bin firma 17 bin marka için bu tip çalışma yaparken tam hizmet veren reklam ajansı sayısı sadece 100'ü bulabiliyor.

Reklam hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra sağlık turizmi sektöründeki çalışmalara ve onları nasıl daha iyi hale getirebileceğimize bakalım…Sağlık Turizmi Bilinirliği, Reklamları ve TanıtımlarıSağlık hizmetlerinden insanların beklentilerinin ve hastalıklarının farklı olması yanında farklı tıbbi müdahaleye, fiyata, işleme tabi olmaları ve hastaların kendilerine özgü bir fayda beklemeleri, sağlık hizmetlerinin soyut bir tüketiminin olması gibi nedenlerle sağlık turizmi sektörü diğer sektörlerden farklı özelliklere sahiptir.Sağlık Turizmi Sektörü İçin Doğru Reklam Yapabilmek…a. Basit Olun:  


İnsanlar çok sayıda ve çok farklı sektörlere dair bir mesaj bombardımanı altındalar. Bu yoğunluktan ve karmaşıklıktan sıyrılmak için sağlık turizmine yönlendirme mesajları sade ve kolaylıkla akılda kalacak şekilde tasarlanmalı ve anlaşılır bir dile sahip olmalıdır.


b. Çekici Olun:


Unutmayın hedef kitleyi arzulanan tarzda bir yönlendirmeye dâhil etmek ve istendik yönde davranış değişikliği yaratabilmek için mesaj çekiciliği çok önemli. Bu sektörün altın kuralı ise şunu kavrayabilmekdir; “İnsanlara sağlık hizmeti talebi oluşturmak değil sağlık hizmeti ihtiyacı konusunda doğru bir yönlendirme oluşturmak.”


c. Kanıt Gösterin:


Özelikle uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere gönderme yapmak, akreditasyon belgesine vurgu yapmak ve görüş veya vaadin fiziksel olarak kanıtlanması çok önemlidir.


d. Süreklilik Oluşturun:


Tanıtım faaliyetlerinden alınacak olumlu sonuçlar ve ciddi dönüşler yıllarca süren çalışmaların tutarlı ve istikrarlı bir şekilde süreklilik göstermesine bağlıdır. Bunun aksi bir durum maalesef ne bir verim getirecektir ne bir bilinirlik…


e. İşbirlikçi Olun:


Tanıtma faaliyetlerinde kamu ya da özel kuruluşlar sıkı bir iş birliği içinde olmalıdır. Sağlık turizminde en büyük pazar payına sahip ülkelerde yalnızca sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgilenen birlikler ile turizm otoriteleri koordinasyon halinde çalışmaktadır.


f. İnandırıcı Olun:


Burada söz konusu olan sağlık sektörü elbette ki en önemli gücümüzü doğru ve inandırıcı bilgiden almalıyız. Abartılı, ağdalı, ifadelerden olabildiğince uzak durmalı ve yalın bir dil tercih etmeliyiz. 


g. Zamanlamaya Dikkat Edin:


Tartışmasız, reklamın başarısı onun için uygun bir zaman seçilmesi ile çok yakından ilgilidir. Politik açıdan tanıtımın, reklam yapılacak ülke ile siyasal ilişkilerin normal olduğu bir dönemde yapılması doğru olacaktır.

 


Sağlık Hizmetleri

Alacağınız sağlık hizmeti konusunda bilgi sahibi olun!

Göster
Gezi & Seyahat

Gezi konusunda size rehberlik edecek blogları ve yöresel lezzetleri okuyun!

Göster
Haber & Blog

Güncel haberleri ve blog yazılarını okuyun!

Göster
Doktorlar

Size en uygun doktoru seçin!

Göster
Hastaneler

Size en uygun hastaneyi seçin!

Göster