Osteoporoz Nedir Ve Kırıklar Nasıl Oluşur?

Osteoporoz Nedir Ve Kırıklar Nasıl Oluşur?

27 Mart 2019 03:24

Osteoporoz Nedir Ve Kırıklar Nasıl Oluşur?

Osteoporoz Nedir?

Aksiyel ve bükülme kuvvet bileşiminin, vertebra korpusunun direncini aşması durumunda fraktürler meydana gelir. Korpustaki bu direncin azalması iyi ya da kötü huylu infiltratif tümörlerle olabileceği gibi, genellikle kemik mineral kaybına neden olan osteoporoz sonucu oluşur . Osteoporoz Kemik kalitesinin azalmasına ve kırılmalarına sebep olan iskelet hastalığıdır.


Kemik Erimesi Osteoporoz

Günümüzde tedaviye rağmen osteoporoza bağlı vertebra kırıkları önemli bir sosyoekonomik problemdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde birbuçuk milyon osteoporozlu hastada vertebra kırık prevalansı % 50 olarak bildirilmektedir.Osteoporotik Çökme Kırığı Hangi Şikayetlere Yol Açar?

Osteoporotik vertebra çökme kırığı şiddetli ağrıya neden olarak, kişinin günlük yaşam aktivitesini ileri derecede kısıtlamakta, hasta yakınları ile birlikte toplumu etkileyerek ciddi sosyoekonomik bir problem oluşturmaktadır. Analjezik kullanımı, yatak istirahatı, fizik tedavi, korse uygulamaları gibi konvansiyonel yöntemler genellikle başarılı olamamaktadır. Ayrıca bu tedaviler esnasında analjeziklere dirençli şiddetli ağrı, hareket kısıtlanmasına yol açar. Doğal olarak pnömoni ve tromboflebite neden olarak morbitideyi artırır. Vertebra kollapsına bağlı ağrı ayaktayken dayanılmaz hal alır, yatağa uzanınca azalır. Ağrı kırık bölgesinde lokalize olup radiküler veya omurilik basısı bulguları vermez.


Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Direk grafiler , Bilgisayarlı tomografi, MR, Kemik sintigrafisi çekilir ve kırık tespit edilir.


Kemik Erimesi

Peki, Hangi İşlem Bunun İçin Uygundur?

2 yöntemimiz olup tamamen kapalı yapılan ameliyatlardır. 1. Vertebroplasti. 2. İse kifoplasti dediğimiz yöntemdir. İkisi de benzer bir yöntem olup kifoplastide çökmüş olan kırığı içinde balon şişirilerek düzeltmek mümkündür. Kırığın derecesine göre hangi işlem yapılacağına karar verilir.


Naslı Etki Eder?

Vertebroplasti/ kifoplasti zayıflamış vertebra korpusunu mekanik olarak bir akrilik dolgu veya kemik greft ile kuvvetlendirmek için yıllardır uygulanan cerrahi bir işlemdir. Perkütan vertebroplasti /kifoplasti uygulamasının ana amacı osteoporoz veya tümör infiltrasyonu sonucu gelişen vertebra çökme kırıklarına bağlı ağrıdır. Sıklıkla ortaya çıkan bu tablo nedeniyle perkütan vertebroplastinin/kifoplastinin erken dönemde uygulanması önemlidir. Osteoporoza bağlı vertebra çökme kırıklarında ise sement enjeksiyonu vertebra gövdesine sertlik ve kuvvet kazandırarak, kırık alanlarında ağrılı mikro hareketleri engeller ve mekanik stabilizasyon sonucu ağrı palyasyonunu sağlar.Ameliyat Öncesi

Girişimden 30 dakika önce profilaktik antibiyotik uygulanmalıdır. Girişim genel anestezi ya da sedoanaljezi eşliğinde lokal anestezi ile yapılır. Girişim, açık cerrahi uygulamalarında olduğu gibi steril ortam ve aletlerle yapılmalıdır.


Ameliyat Esnası

Girişim genel anestezi ya da sedoanaljezi eşliğinde lokal anestezi ile yapılır. Girişim, açık cerrahi uygulamalarında olduğu gibi steril ortam ve aletlerle yapılmalıdır. Skopi dediğimiz canlı röntgen grafi çekilerek işlem yapılır. Yaklaşık 15 dk sürmektedir.


Ameliyat Sonrası

İşlem tamamlandıktan sonra sementin sertleşmesi 20 dakika ile bir saat içinde olacağından hasta bu süreyi yatarak geçirmelidir. Hastaneye yatmadan işlem uygulanıyorsa hasta 4 saat gözlem altında tutulmalıdır. Hastaların ağrılarında azalma genellikle 4 ile 24 saat arasında başlar.

130
Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Gökhan Serbes
Doktorun Profilini Göster
Sağlık Hizmetleri

Alacağınız sağlık hizmeti konusunda bilgi sahibi olun!

Göster
Gezi & Seyahat

Gezi konusunda size rehberlik edecek blogları ve yöresel lezzetleri okuyun!

Göster
Haber & Blog

Güncel haberleri ve blog yazılarını okuyun!

Göster
Doktorlar

Size en uygun doktoru seçin!

Göster
Hastaneler

Size en uygun hastaneyi seçin!

Göster